Členovia

Spotrebiče siemens Beko Slovakia, s.r.o. CS COMPANY, s.r.o. Elektrolux Gorenje GroupeSEB Mora Whirlpool

Zbierame a recyklujeme elektroodpad

Združenie ENVIDOM zabezpečuje a financuje zber a recykláciu elektroodpadu z veľkých a malých domácich spotrebičov a elektrických a elektronických nástrojov na území celého Slovenska. Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení združení v ENVIDOME tvoria 81 % trhu veľkých domácich spotrebičov a 49 % trhu malých domácich spotrebičov. Združenie je tak najväčšou kolektívnou organizáciou výrobcov/dovozcov na Slovensku z hľadiska množstva výrobkov (v kg) uvádzaných na trh ako aj zbieraných. Združenie pracuje na neziskovom princípe. Pre svojich členov prakticky zabezpečuje zber elektroodpadu zo zberných dvorov, spätný odber z predajní a organizuje mobilné zbery v obciach a mestách SR. Vyzbieraný elektroodpad následne prepraví na spracovanie a spracovateľom platí za jeho spracovanie. Túto činnosť financuje prostredníctvom recyklačných poplatkov, ktoré výrobcovia – členovia združenia zahŕňajú do cien výrobkov, ktoré predávajú. Recyklačné poplatky od týchto výrobcov sa odvedú do ENVIDOMU. Združenie z nich následne platí všetky náklady spojené so zberom, prepravou a spracovaním starých elektrospotrebičov. Takéto združenia fungujú na rovnakých princípoch aj ostatných krajinách EÚ.

Staré spotrebiče nepatria do koša

Vďaka recyklačným poplatkom môžu spotrebitelia aj na Slovensku bezplatne odovzdávať staré spotrebiče do zberu bez ohľadu na to, kde si nový výrobok kúpili. Práve spotrebitelia zohrávajú kľúčovú úlohu v procese zberu a recyklácie. Na Slovensku majú dnes niekoľko možností ako sa bezplatne, ekologicky a pohodlne zbaviť starých spotrebičov: ENVIDOM sa zaslúžil o vybudovanie funkčného zberu starých spotrebičov prostredníctvom predajní. V roku 2006 získal ocenenie Zlatý mravec 2006 v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo za projekt systému spätného odberu cez predajne elektrospotrebičov s centrálnou logistikou a riadením cez webový portál na celom území SR.